Utbildningen

Bli morgondagens elektriker på en modern skola!

Att arbeta som elektriker är både spännande, omväxlande men samtidigt ansvarsfullt. Den känslan vill vi att du ska få redan under din utbildning.

ETG i Nyköping är en gymnasieskola med riksintag. Vi har tillsammans med branschen och i nära samarbete med företagen utvecklat ett verklighetsnära El- & Energiprogram, Elteknik. Om du uppfyller branschens krav, får du ditt yrkescertifikat när du tar din gymnasieexamen. ETG konceptet är unikt och innebär att du under din gymnasietid inkluderar lärlingsutbildningen. Vi har ett tätt samarbete med elföretagen vilket ger dig goda möjligheter att komma in på arbetsmarknaden tidigt. Det är med stolthet som vi kan säga att de flesta av våra elever får jobb!

Vi är en del av ETG College

Våra utbildningsmål

Elteknikbranschens gymnasium ska ge grundläggande yrkeskunskaper och kompetenser inom området elteknik. Utbildningen ger eleven möjlighet att efter sina tre år på ETG få ut sitt yrkescertifikat. Stor vikt läggs på social kompetens, entreprenörskap och servicekänsla. Utbildningen ska ge en god grund för livslångt lärande i arbetslivet och är högskoleförberedande för vidare studier.

Vi strävar efter att ha:
Etableringsgrad – bättre än riksgenomsnittet för EE.
Minst 75 % av eleverna ska välja utökat studieprogram.
Intagningspoäng – minst 200 p.
Intagning – Positivt söktryck d.v.s. fler en 1.0 förstahandssökande per plats.
Medelbetyg vid yrkesexamen ska vara betyg C/15 p.
Minst 90 % av eleverna ska klara ETG-examen.
100 % av eleverna ska ha tagit yrkesexamen.

Kurser och strukturen på ETG

ETG erbjuder dig utbildningen enligt El- och Energiprogrammet, inriktning Elteknik. 
De yrkesutgångar vi har på ETG är:

Installation
Industri
Kommunikation och säkerhet


Utbildningen är högskoleförberedande vilket innebär att man läser svenska/svenska som andra språk 2 och 3 samt Engelska 6. 
Vi erbjuder även Engelska 7, Matematik 2 & 3

Har du funderingar så tveka inte att kontakta oss
0155-292920 eller etg@etg.nu

Vilka kurser vi har och när vi läser dem kan du se i elevens Studieplan

El- och Energiprogrammets examenskrav, mål samt gymnasiearbete

Vilka grundläggande kunskaper får du genom att gå på el- och energiprogrammet, hur är utbildningen anpassad för att ge dig som elev en bra yrkesutbildning inom elteknik?

För att få sitt gymnasiebetyg måste eleven uppfylla vissa betygskrav.
Läs mer om detta här - Examenskrav -Skolverket

Krav för att få sitt yrkescertifikat.

För att kvalitetssäkra att eleven har kompetensen för yrkescertifikat ingår teoretiska tester varje läsår samt ett praktiskt yrkesprov. I kraven ingår även att eleven gjort minst 600 timmars APL samt har 2500 poäng med lägst betyget E.

Information om dessa krav finns här

APL=Arbetsplatsförlagt lärande

En del av din utbildning kommer att vara arbetsplatsförlagd eller APL som vi säger. Vi har ett nära samarbete med elbranschen och via våra kontakter ser vi till att du får praktisera på de bästa lokala elföretagen. Bor du på annan ort försöker vi i största möjliga mån att förlägga din APL på din hemort. Redan under första året får du en introduktionsvecka men huvuddelen ligger under år 2 och 3. Dessa kontakter leder till att många av våra elever får sommarjobb och sen även anställning direkt efter utbildningen.