Frågor och svar

Vi har försökt fånga upp det vanligaste frågorna som kan dyka upp när du ska söka till gymnasiet. Det kan vara allt från vilka som kan söka, vilka regler finns det, hur gör jag för att söka och när är sista datum. Om du inte hittar svaret på din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss.

 

 

Vem får söka (behörighet)?

Du är behörig att söka till ETG om du kan påbörja utbildningen före den 1 juli det år du fyller 20 år. För att kunna söka till oss så ska du ha avslutat grundskolan och du får inte tidigare ha avslutat en 3-årig gymnasieutbildning. Observera! För att bli slutligt antagen till ETG krävs att du har lägst betyget E i slutbetyget från grundskolan i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik, samt lägst betyget E i minst 5 ämnen till. Om du inte är behörig vid vårterminens slut har du möjlighet att komplettera ditt slutbetyg innan gymnasieutbildningen börjar.

Hur söker jag till ETG?

Ansökan gör du till Antagsningskansliet i Nyköpings kommun. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information. Då Etg inte själva sköter antagningen ber vi dig kontakta Antagningskansliet gällande alla frågor kring ansökan och plats på skolan. 

Kan jag söka?

ETG är ett riksrekryterande gymnasium. Det innebär att du kan söka till oss oavsett var i Sverige du bor.

När är senaste datum för ansökan?

Intagningsnämnden måste ha din ansökan före sista ansöknings datum. Mer information om vilket datum som gäller får du av din studie- och yrkesvägledare.

När skickas det preliminära antagningsbeskedet ut?

Efter behandling av alla inkomna ansökningar görs en preliminär antagning grundat på hösttermins betyget. Beskedet skickas ut under början av april. OBS! Det kan ske förändringar mellan preliminära och slutliga antagningen. Beroende på att betygen kan förändras och att sökanden har möjlighet att göra omval.

När skickas det slutgiltiga antagningsbeskedet ut?

Efter behandling av alla slutbetyg sker den slutliga antagningen. Beskedet skickas ut i början av juli till de elever som blivit antagna. När du mottagit ditt antagningsbesked ska du omgående tacka ja eller nej till erbjuden plats. Vid uteblivet svar hanteras detta som ett nej tack till erbjuden plats. 

Vilka antagningsbestämmelser gäller?

Det är ditt slutbetyg i årskurs 9 i svensk grundskola som är avgörande för intagningen. Dina betyg i de olika ämnena värderas enligt följande:

A     20 poäng
B 17,5 poäng
C 15 poäng
D 12,5 poäng
E 10 poäng
F 0 poäng

 

Fri kvot

Ett begränsat antal platser ska avsättas för de elever som på grund av särskilda omständigheter (fri kvot) bör ges företräde framför övriga sökande (medicinska, sociala eller liknande). Behörighetskravet gäller även de som tas in via den fria kvoten. Ansökan om prövning i fri kvot ska vara skriftlig och bifogas med ansökan.

Kan jag bli beviljad inackorderingstillägg?

Vill du få information om inackorderingstillägg ska du vända dig till Centrala Studiestödsnämnden (CSN) på telefonnummer 0771-276000.