Om Elteknikbranschens Gymnasium - ETG

Elteknikbranschens gymnasium ETG startades 2007 på uppdrag av branschen.
ETG är en friskola med 3 årskurser med max 30 elever per klass.
På ETG läser du El-och energiprogrammet med inriktningen Elteknik. Våra yrkesutgångar är installation, industri , kommunikation och säkerhet.

 

Vår vision

Elteknikbranschens gymnasium ska ge grundläggande yrkeskunskap och kompetens inom områdena elteknik med inriktning installation, service och underhåll. Stor vikt läggs också på social kompetens, entreprenörskap och servicekänsla.

Utbildningen ska vidare ge en god grund för livslångt lärande i arbetslivet och även för vidare studier. Genom branschstyrning och samarbete med näringslivet följer skolan förändringar inom yrkesområdet och kan snabbt och obyråkratiskt anpassa utbildningen till arbetsmarknadens krav och önskemål. 

Utbildning och antagning till skolan ska ställa det utom allt tvivel att här studerar man för att bli elektriker. Vår målsättning är att 100% av eleverna erhåller anställning som elektriker i elteknikbranschen, industrin eller annan bransch där elektrikeryrket förekommer.

Vår värdegrund

Vår värdegrund är en av skolans grundstenar. Värdegrunden gäller i alla situationer och i alla relationer mellan barn, barn och vuxen samt mellan vuxna. All personal på skolan är skyldiga att delta i det praktiska arbetet med värdegrunden, arbetet är ständigt pågående.

Trygghet

Det är viktigt att känna sig trygg i skolan. Hos oss blir alla elever och all personal accepterade som de är och alla vågar säga vad de tycker och tänker. Hos oss har alla elever en mentor. Vi har tydliga regler och det finns alltid någon att vända sig till.

Jämlikhet

Här ska alla ha tolerans för andras olikheter och alla ska känna att de har lika värde. Alla ska visa varandra ömsesidig respekt. Elever och lärare tar hänsyn till varandra på lektionerna och alla medverkar till att eleverna lär sig förstå vad respekt och hänsyn mot andra innebär.

Ansvar

På ETG har alla ett ansvar. Vi ska betrakta våra elever som anställda hos oss. Tillsammans med våra anställda bygger vi kunskap som efterfrågas på arbetsmarknaden. Lärarna ger eleverna redskap för att kunna ta ansvar för sitt eget lärande och eleverna tar eget ansvar för sitt skolarbete. Lärarna samarbetar med föräldrarna för att utveckla elevernas ansvarstagande. Här håller vi vad vi lovar och alla tar ansvar för sitt beteende och sina handlingar.

Glädje

Det är viktigt att alla känner uppskattning för sitt arbete. Eleverna ska vara nyfikna och känna arbetsglädje i att lära sig ett yrke. Alla ska känna att det är roligt och meningsfullt att gå till skolan och vi ska ha roligt och skratta mycket tillsammans.

 

Styrelse

Ordförande
Jens Back INSU

Ledamöter
Håkan Ackelman, Konstruktör SSAB
Fredrik Andersson,
 VD El & Säkerhet
Jonas Andersson, VD ETG College
Robert Thureson, VD Teknikservice
Niclas Yderman, SEF/BRAVIDA
Tobias Röing, Filialchef Assemblin

Patrik Frithz, Suppleant SEF/Caverion

Ägare

ETG, Elteknikbranschens gymnasium är ett helägt dotterbolag till INSU som fortbildar elektriker över hela Sverige sedan 1990.

INSU ägs av Installatörsföretagen(IN).

Utbildningen är skapad efter önskemål av de som är verksamma i elteknikbranschen.

Utbildningen sker i våra moderna lokaler i Nyköping. I lokalerna bedrivs förutom grundutbildning även fortbildning för hela elteknikbranschen i Sverige.

Man kan med andra ord säga att hela huset är ett elteknikhus för utbildning.

Klagomålshantering 

Våra rutiner för att ta emot och utreda klagomål på utbildningen utgörs av två steg varav det första stegen är att klagomålet utreds på skolnivå och det andra på huvudmannanivå. Principen är att klagomålet ska utredas och åtgärdas på den nivå det gäller. Eleverna och vårdnadshavare informeras om rutinerna i samband med introduktionsperioden vid läsårsstart och på föräldramöten.

Klagomål till rektor

Steg 1

Om du som elev/vårdnadshavare har klagomål på utbildningen uppmanas du i första hand att vända dig till rektor på skolan.

Klagomålet ska lämnas skriftligen via mail eller brev:

etg@etg.nu eller
ETG
att. Rektor
Teknikgången 6
611 38 Nyköping


Det skriftliga klagomålet lämnas alltid till rektor för fortsatt handläggning.

En bekräftelse på att rektorn tagit emot klagomålet samt uppgift om handläggningstid skickas till dig inom ett dygn (vardag) från det att rektorn tagit emot klagomålet. Utgångspunkten är att handläggningen sker skyndsamt.

När klagomålet är utrett får du ett skriftligt besked skickat till dig på hur situationen har lösts.

I beskedet som sänds till dig ges information om hur du kan gå vidare om du upplever att situationen kvarstår. Då uppmanas du att skriftligen vända dig till huvudmannen (se information nedan). Utgångspunkten ska emellertid vara att varje situation ska redas ut och lösas så att du inte behöver gå vidare. Brister som framkommer i utbildningen genom klagomål åtgärdas alltid.

Klagomål till huvudmannen

Steg 2

Om du som elev/vårdnadshavare upplever att klagomålet inte lett till förbättring och att situationen kvarstår eller om man har synpunkter på rektorns hantering av en viss fråga skall du kontakta huvudmannen. Då behöver du på nytt lämna ett klagomål där du beskriver situationen.

Klicka här för blankett.

Klagomålet ska sändas till:
jens.back@insu.se eller
ETG att. Jens Back,
Teknikgången 6
611 38 Nyköping

Ditt klagomål bekräftas av huvudmannen inom ett dygn (vardag) med en uppskattning om handläggningstid utifrån ärendets karaktär.

Utgångspunkten är att det ska ske skyndsamt.
Därefter utreds ärendet av huvudmannen. Om utredningen fordrar ytterligare information från dig som klagat eller från rektor/lärare/klassföreståndare på skolan tas en kontakt med de som är berörda av ärendet.

När ärendet är utrett fattar huvudmannen ett beslut, som postas till dig som elev/vårdnadshavare med uppgifter om hur du kan gå vidare om klagomålet kvarstår. Utgångspunkten är emellertid att varje situation ska redas ut och lösas så att du inte behöver gå vidare. Brister som framkommer i utbildningen genom klagomål åtgärdas alltid. Samtliga klagomåls utredningar behandlas konfidentiellt, arkiveras och dokumenteras.