Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för etg.nu

Elteknikbranschens Gymnasium står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur etg.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är i allt väsentligt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det kan dock finnas visst innehåll som fortfarande uppvisar mindre brister i tillgänglighet och vi jobbar kontinuerligt för att åtgärda det.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från etg.nu som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på ETG.

Svarstiden är normalt 3 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i allt väsentligt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med undantag för det som beskrivs nedan. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2024/2025.

Allmänna brister

  • Vissa nedladdningsbara dokument är ännu inte tillgängliga.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Filmer saknar syntolkning.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Webbplatsen saknar egna funktioner för uppläsning av text.

Problem vid användning utan hörsel

  • Det kan finnas äldre filmer som saknar textremsa.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

  • Webbplatsen saknar entangentsgenvägar.

Hur vi testat webbplatsen


Vi granskar regelbundet tillgängligheten både med diagnostiska verktyg och genom manuell granskning. Detta utförs av extern konsult.

Senaste bedömningen gjordes den 2023-11-14

Webbplatsen publicerades den 2019-10-15

Redogörelsen uppdaterades senast den 2023-11-17